V minulosti sme si vyskúšali možnosť pomáhať svojim klientom aj touto formou, toto nás žiaľ stálo veľa síl a energie.
Nakoľko si vážime každého klienta a nechceme aby kvantita prevažovala nad kvalitou , rozhodli sme sa touto cestou už nepokračovať. Máme len dve ruky a nechceme znevažovať svoju prácu, všetku energiu, znalosti a individuálny prístup, ktoré do svojej práce vkladáme. Sme veľmi radi, že naši klienti vedia oceniť naše kvality a neustálu snahu sa vzdelávať v oblasti pomoci našim klientom od bolesti, nepohody a s možnosťami prevencie. Neustále sa máme čo učiť a zdokonaľovať svoje vedomosti a postupy práce, ako aj vybavenie našej prevádzky, čo tiež stojí nemalé finančné prostriedky.

 

 

Ďakujeme všetkým našim verným klientom, že už vyše 15 rokov môžeme robiť to čo nás baví a napĺňa a vám môžeme pomáhať a poskytovať naše služby!