mobil:
www:
e-mail:
0948/064065
masazezuzana.sk
masazezuzana@gmail.com

 

Adresa: Nám. M. R. Štefánika, 580/29, 907 01 MYJAVA

nová polyfunkčná budova (nad Slovenskou sporiteľňou - vchod zozadu)

 

 

Zodpovedná vedúca: Zuzana Dedíková